top of page

Verejné obchodné podmienky

Kto sme a čo robíme?

 1. Spoločnosť Yoora studio s. r. o., so sídlom Za dráhou 479/23, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 53 113 080, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 75071/L je autorom viacerých ucelených autorských kolekcií svadobných šiat, pričom každý kúsok je autorským originálom.

 2. Našim klientkam ponúkame tri typy služieb:

 1. Made to order: Šaty z našich kolekcií v konfekčných veľkostiach 36 – 40 (ušité na základe objednávky podľa nášho štandardného strihu, dostupné prostredníctvom nášho e-shopu). V prípade záujmu sme samozrejme ochotní upraviť dĺžku sukne na šatách, resp. nohavíc.

 2. Custom: Šaty z našich kolekcií ušité presne podľa mier zadaných klientkou (šité na zákazku na základe záväznej objednávky). Modely zverejnené na našej stránke slúžia v tomto prípade ako model / podklad.

 3. Coctail: Šaty z našich kolekcií ušité presne podľa požiadaviek a mier zadaných klientkou (šité na zákazku na základe záväznej objednávky). Modely zverejnené na našej stránke slúžia v tomto prípade na inšpiráciu.

 

Ako si šaty objednám?

Made to order:

 1. Šaty si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formuláru zverejneného na našej web-stránke www.yoorastudio.com. Pred odoslaním objednávky je potrebné, aby ste si zvolili veľkosť šiat (návod, ako sa správne odmeriate, nájdete tu). Následne nám prosím do poznámky v objednávke napíšte, ako si želáte sukňu na šatách, resp. nohavice skrátiť (ak si takú úpravu želáte). 

 2. Pred odoslaním objednávky budete vyzvaná, aby ste objednávku uhradila kartou a zároveň na voľbu spôsobu dodania.

 3. Do 24 hodín po pripísaní peňazí na účet Vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu s podrobným formulárom na „preverenie“ správnosti všetkých mier (tak, aby sme si mohli byť na 100 % istí, že Vám šaty po ušití naozaj sadnú), pričom Vás zároveň požiadame, aby ste nám e-mailom po preverení správnosti Vašich mier ešte raz uviedli/potvrdili, akú veľkosť šiat si želáte, resp. či a na akú dĺžku si želáte skrátiť sukňu / nohavice.

 4. Bezodkladne po obdržaní Vašej odpovede podľa predchádzajúceho odseku (t. j. s potvrdením Vašich mier) začneme so zhotovovaním šiat v zmysle Vašich želaní. Šaty Vám odošleme bezodkladne po ich zhotovení, najneskôr do 8 – 12 týždňov odo dňa obdržania Vašej odpovede s potvrdením Vašich mier.

 

Custom a Coctail:

 1. Napíšte nám prosím prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na našej stránke alebo e-mail na e-mailovú adresu info@yoorastudio.com a dohodneme si osobné stretnutie, počas ktorého budete mať možnosť vyskúšať si viaceré modely šiat. Následne spolu doladíme výber šiat a ich prípadné úpravy. Po obdržaní záväznej objednávky šiat (prostredníctvom e-mailu) a zaplatení zálohy začneme s prípravou skúšobného modelu.

 2. Ak by ste sa náhodou nemohli dostaviť na osobné stretnutie, nezúfajte. Šaty vyrábame aj „na diaľku“. Začíname úvodným videohovorom, kde si prejdeme Vaše predstavy a spoločne doladíme výber šiat. Následne Vás budeme inštruovať, ako si odmerať potrebné telesné miery, podľa ktorých vyrobíme skúšobný model. Tento model Vám následne zašleme poštou a cez fotografie/videohovor nám ukážete ako model sedí na tele. Vďaka tomu vieme doladiť strih a vyrobiť dobre sadnúce finálne svadobné šaty, ktoré Vám následne odošleme. Avšak, nie všetky modely je možné vyrobiť takto na diaľku.

 

Aká je cena šiat?

Made to order:

Cena každého jedného modelu šiat ponúkaného cez e-shop je uvedená priamo na e-shope. Skrátenie sukne / nohavíc na šatách je spoplatnené sumou vo výške 30 - 60 eur (celková suma skrátenia závisí od náročnosti úpravy, hlavne od strihu skracovanej sukne / nohavíc).

 

Custom a Coctail:

 1. Finálna cena šiat závisí od všetkých požadovaných úprav šiat (t. j. odchýlok od pôvodného modelu). Vezmite prosím do úvahy, že predbežná cena šiat uvádzaná v záväznej objednávke sa môže meniť v závislosti od zmeny Vašich želaní, resp. od potreby ďalších, vopred nepredpokladaných úprav šiat, ktoré sú spôsobené požadovanými odchýlkami od pôvodného modelu.

 2. O každom zvýšení ceny, ktoré presiahne 5% z pôvodne odhadovanej ceny šiat Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať.

 

Vyžaduje sa platba zálohy? (týka sa iba verzií „custom“ a „coctail“)

 1. Vzhľadom na špecifickosť každých šiat vyhotovovaných na mieru sa pri objednaní šiat vo verzii „custom“ a „coctail“ vyžaduje platba zálohy vo výške približne vo výške 1/3 z celkovej predpokladanej ceny šiat.

 2. Zaplatená záloha je nevratná po:

 1. uplynutí 10 pracovných dní od pripísania zálohy na náš bankový účet,

 2. zhotovení tzv. skúšobného modelu v zmysle Vašich želaní (ak tento model bude v zmysle Vašich želaní zhotovený pred uplynutím lehoty podľa bodu a)) alebo

 3. zhotovení minimálne jedného nákresu alebo strihu šiat v zmysle Vašich želaní (ak tento nákres alebo strih bude v zmysle Vašich želaní zhotovený pred uplynutím lehoty podľa bodu a)).

 

Aký je proces šitia šiat? Možno v priebehu šitia šiat zmeniť / upraviť strih šiat? (týka sa iba verzií „custom“ a „coctail“)

 1. Po obdržaní záväznej objednávky (t. j. po (i) obdržaní špecifikácie, aké šaty a s akými zmenami si želáte a (ii) zaplatení zálohy) začneme s prípravou tzv. skúšobného modelu šiat a po jeho schválení s prípravou samotných šiat. Počas procesu šitia budete mať možnosť šaty si viac krát vyskúšať (obvykle mávame s jednou nevestou 3 – 4 skúšky) a príp. upraviť želania ohľadne zhotovovania / strihu šiat.

 2. Vezmite prosím na vedomie, že šaty šijeme priebežne a teda každá úprava šiat môže spôsobiť, že bude potrebné odstrániť úpravy šiat vykonané od poslednej skúšky šiat a teda sa v dôsledku toho zvýši celková konečná cena šiat. Preto Vám odporúčame, aby ste nás vždy pri prvej možnej príležitosti informovali o každej úprave šiat, o ktorej uvažujete. Takto môžeme potenciálne zmeny spolu vopred skonzultovať a vyhnúť sa prípadnému navyšovaniu konečnej ceny šiat. Bez ohľadu na vyššie uvedené, každú želanú zmenu šiat s Vami osobne skonzultujeme pri prvej možnej príležitosti (t. j. počas najbližšej skúšky), aby sme predišli zásadným zmenám pri už hotových šatách.

 

Aké sú práva a povinnosti zmluvných strán?

 1. Vždy Vás upozorníme, ak by sme niektoré z Vašich prianí / požadovaných úprav podľa našich skúseností a vedomostí považovali za nevhodné.

 2. Vzhľadom na povahu šiat zhotovovaných na zákazku (verzia „custom“ a „coctail“) je nevyhnutné, aby ste nám pri zhotovovaní šiat poskytli všetku požadovanú súčinnosť a informovali nás o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na potrebu úprav šiat v budúcnosti. V opačnom prípade sme oprávnení od zmluvy odstúpiť.

 3. Vezmite prosím do úvahy, že všetky nákresy, strihy a šaty v našom štúdiu sú našim autorským dielom a teda podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a to i v prípade, že nákres / strih / šaty boli vyhotovené podľa Vašich želaní a odchyľujú sa od našich autorských kolekcií.

 4. Nie ste preto oprávnená poskytnúť žiadne naše nákresy alebo strihy tretím osobám, aby podľa nich zhotovovali šaty. Rovnako nie ste oprávnená poskytnúť na tieto účely tretím osobám (i) nami zhotovené šaty alebo (ii) fotografie našich šiat (bez ohľadu na to, či boli zhotovené Vami, resp. osobami, ktoré Vás sprevádzali na skúške šiat alebo nie). Taktiež nie ste oprávnená použiť naše nákresy, strihy a fotografie našich šiat na svojpomocné zhotovovanie šiat.

 

Je možné odstúpiť od zmluvy (t. j. zrušiť objednávku)?

Made to order:

 1. Ste oprávnená odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na účely odstúpenia od zmluvy môžete použiť formulár na odstúpenie, ktorý Vám bol zaslaný spolu so šatami.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak nám oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14-dňovej lehoty.

 3. Odstúpenie je účinné iba vtedy, ak nám spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy zašlete i nenosené šaty bez akýchkoľvek poškodení zabalené v pôvodnom balení. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že na účely tohto ustanovenia sa za nosenie šiat nepovažuje ich jednorazové vyskúšanie. Za poškodenie šiat sa okrem akéhokoľvek mechanického poškodenia (spôsobeného natrhnutím, nevhodným praním alebo žehlením) považuje aj zašpinenie šiat.

 4. Ak nám budete odstúpenie od zmluvy zasielať, ste povinná zabezpečiť, aby nám balík prišiel neporušený (tak, aby sa šaty nepoškodili). Ak nám šaty budú doručené poškodené v dôsledku nevhodného zaobchádzania počas prepravy, považuje sa odstúpenie od zmluvy taktiež za neúčinné, preto Vám odporúčame, aby ste zásielku pred odoslaním poistili, resp. aby ste si s nami telefonicky / e-mailom vopred dohodli osobné vrátenie šiat.

 5. Odstúpenie od zmluvy je vylúčené, ak sa dĺžka sukne / nohavíc na šatách upravovala podľa Vašich želaní, resp. ak sa v zmysle Vašich želaní na šatách uskutočňovali akékoľvek iné personalizované zmeny (úprava výstrihu, pridanie/odobratie rukáva a pod.) a predaj takýchto šiat ďalšej zákazníčke by bol v dôsledku takejto úpravy značne sťažený.

Custom a Coctail:

 1. Od zmluvy môžete odstúpiť kedykoľvek pred dokončením šiat a to aj bez udania dôvodu. V takom prípade ste však povinná zaplatiť nám celkové vzniknuté náklady, t. j. cenu použitého materiálu a cenu prác, ktoré už boli na šatách vykonané v súlade s Vašimi želaniami (ak tieto náklady prekročili hodnotu zaplatenej zálohy); zodpovedajúcu faktúru Vám samozrejme zašleme bezodkladne po odstúpení od zmluvy.

 2. Po dokončení šiat nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

Reklamácie

 1. Na šaty poskytujeme štandardnú záruku podľa Občianskeho zákonníka v trvaní 24 mesiacov od zakúpenia šiat.

 2. Ste povinná informovať nás o akýchkoľvek nedostatkoch šiat bezodkladne po ich zistení.

 3. Nezodpovedáme však za:

 1. bežné opotrebenie šiat,

 2. mechanické poškodenia šiat (spôsobené natrhnutím, nevhodným praním, žehlením alebo pokusmi o svojpomocnú úpravu šiat),

 3. zašpinením,

 4. nesprávnu veľkosť / strih šiat a škody spôsobené nesprávnou veľkosťou alebo nesprávnym strihom šiat.

 1. Odporúčame Vám, aby ste všetky vady produktu odfotografovali a spolu s bližším popisom vady nám zaslali na e-mailovú adresu info@yoorastudio.com .

 2. Každú reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť bezodkladne, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní od doručenia oznámenia o reklamácii.

 

Ochrana osobných údajov, GDPR

 1. Vaše osobné údaje spracovávame vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 2. Ďalšie podrobnosti o spracovaní osobných údajov sú predmetom samostatného dokumentu.

 

Záver

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 2. Tieto obchodné podmienky sa spravujú právom Slovenskej republiky.

 3. Tieto obchodné podmienky boli vyhotovené v slovenskej a anglickej jazykovej verzii; v prípade rozporov medzi jednotlivými jazykovými verziami má slovenská verzia prednosť.

 4. Tieto obchodné podmienky platia odo dňa 14. februára 2021.

Informácie zverejňované povinne podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. hlavné vlastnosti tovaru: šaty z prírodných, ekologických a certifikovaných materiálov ako sú bio (organický) hodváb, mierumilovný hodváb, bio (organická) bavlna, bambusová viskóza, pinatex, lyocell, eco-vero, ľan; znečistené šaty preto je nutné zaniesť do chemickej čistiarne a oboznámiť pracovníkov, že šaty sú vyrobené z prírodných materiálov a teda je možné čistiť ich iba prípravkom vhodným na daný typ materiálu. Menšie znečistenie odporúčame odstrániť praním v rukách, na nižšej teplote a prípravkom vhodným na daný typ materiálu.Teplota žehlenia taktiež nesmie prekročiť teplotu žehlenia odporúčanú výrobcom pre konkrétny materiál;

 2. obchodné meno a sídlo predávajúceho: Yoora studio s. r. o., so sídlom Za dráhou 479/23, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 53 113 080, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 75071/L; adresa prevádzky: Sládkovičova 11, 811 06 Bratislava;

 3. telefónne číslo predávajúceho: +421918230878 e-mailová adresa predávajúceho: info@yoorastudio.com

 4. adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet: Sládkovičova 11, 811 06 Bratislava

 5. celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky – viď objednávkový formulár,

 6. platobné podmienky: platba kartou pred odoslaním objednávkového formulára,

 7. dodacie podmienky: pošta, osobné prevzatie

 8. lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar: 8 – 12 týždňov odo dňa obdržania potvrdenia mier / veľkosti objednaných šiat (podrobnosti sú uvedené priamo vo Všeobecných obchodných podmienkach);

 9. Reklamácie:

 • Na šaty poskytujeme štandardnú záruku podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v trvaní 24 mesiacov od zakúpenia šiat.

 • Ste povinná informovať nás o akýchkoľvek nedostatkoch šiat bezodkladne po ich zistení.

 • Nezodpovedáme však za:

 1. bežné opotrebenie šiat,

 2. mechanické poškodenia šiat (spôsobené natrhnutím, nevhodným praním, žehlením alebo pokusmi o svojpomocnú úpravu šiat),

 3. zašpinením,

 4. nesprávnu veľkosť / strih šiat a škody spôsobené nesprávnou veľkosťou alebo nesprávnym strihom šiat.

 • Odporúčame Vám, aby ste všetky vady produktu odfotografovali a spolu s bližším popisom vady nám zaslali na e-mailovú adresu uvedenú v bode c) vyššie.

 • Každú reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť bezodkladne, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní od doručenia oznámenia o reklamácii.

 1. Odstúpenie od zmluvy:

 • Ste oprávnená odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na účely odstúpenia od zmluvy môžete použiť formulár na odstúpenie, ktorý Vám bol zaslaný spolu so šatami a ktorý je zároveň uverejnený na našej webovej stránke.

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14-dňovej lehoty.

 • Odstúpenie je účinné iba vtedy, ak nám spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy zašlete i nenosené šaty bez akýchkoľvek poškodení zabalené v pôvodnom balení. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že na účely tohto ustanovenia sa za nosenie šiat nepovažuje ich jednorazové vyskúšanie. Za poškodenie šiat sa okrem akéhokoľvek mechanického poškodenia (spôsobeného natrhnutím, nevhodným praním alebo žehlením) považuje aj zašpinenie šiat.

 • Ak nám budete odstúpenie od zmluvy zasielať, ste povinná zabezpečiť, aby nám balík prišiel neporušený (tak, aby sa šaty nepoškodili). Ak nám šaty budú doručené poškodené v dôsledku nevhodného zaobchádzania počas prepravy, považuje sa odstúpenie od zmluvy taktiež za neúčinné, preto Vám odporúčame, aby ste zásielku pred odoslaním poistili, resp. aby ste si s nami telefonicky / e-mailom vopred dohodli osobné vrátenie šiat.

 • Odstúpenie od zmluvy je vylúčené, ak sa dĺžka sukne / nohavíc na šatách upravovala podľa Vašich požiadaviek, resp. ak sa v zmysle Vašich požiadaviek na šatách uskutočňovali akékoľvek iné personalizované zmeny (úprava výstrihu, pridanie/odobratie rukáva a pod.) a predaj takýchto šiat ďalšej zákazníčke by bol v dôsledku takejto úpravy značne sťažený.

 • Vezmite prosím do úvahy, že v prípade odstúpenia od zmluvy je Vašou povinnosťou znášať všetky náklady potrebné na vrátenie tovaru predávajúcemu.

bottom of page